Dijabetes nije jedna nego nekoliko bolesti s različitim licima.

Usmjereni smo na edukaciju o dijabetesu i pravilnoj prehrani

Edukacija

Motivacija

Liječnik ima uvid u vaše izmjerene vrijednosti šećera u krvi,
a da mu niste donijeli dnevnik samokontrole?
Ovo je moguće!
Saznajte više...