parajumpers outlet parajumpers sale http://www.canadagoosestore.be/ https://www.parajumpersonlinesale.be

Nefropatija

Dijabetička nefropatija je progresivna bolest bubrega kod dijabetičara koja je uzrokovana oštećenjem kapilara u bubrežnim glomerulima. Česta je mikrovaskularna kronična komplikacija šećerne bolesti. Obilježena je patološkim izlučivanjem proteina u urinu koji se naziva nefrotski sindrom, a uzrokovan je dugogodišnjom nereguliranom šećernom bolesti.

Dugotrajna neregulirana šećerna bolest dovodi do postupnog smanjenja bubrežne funkcije, koja u konačnici dovede do terminalnog zatajenja bubrežne funkcije. Zbog raspostranjenosti šećerne bolesti općenito, dijabetička nefropatija smatra se najčešćim uzrokom završne faze kronične bubrežne bolesti koja se liječi nadomještanjem bubrežne funkcije, odnosno dijalizom ili transplantacijom bubrega. Bolest je u svojoj početnoj fazi bez ikakvih simptoma, a ona može započeti puno ranije, pa i 10 godina prije manifestne bolesti bubrega.

– Uzrok nastanka je još u potpunosti nejasan, ali se smatra da visoki krvni tlak, visoke vrijednosti glukoze u krvi sa svojim razgradnim produktima dovode do oštećenja sitnih krvnih žila u bubregu. Dijagnoza bolesti se postavlja prisutnošću proteina u urinu i/ili smanjenom bubrežnom funkcijom .- kazat će dr. Sandi Tešanović iz KBC-a sa Odjela endokrinologije u Dubrovniku.
Postoji 5 stupnjeva oštećenja bubrežne funkcije- ovisno o brzini izlučivanja kreatinina, te proteinurije- na mikroalbuminuriju i proteinuriju- ovisno o količini izlučenih proteina urinom.
– Ova je bolest najčešći razlog terminalnog zatajenja bubrega koji dovodi do dijalize, a potom i transplantacije bubrega. Također je povezana sa povećanom smrtnošću tih bolesnika, posebno od kardiovaskularnih bolesti. Stoga je usporenje progresije bolesti od ključne važnosti za život pacijenta. – naglasila je dr. Tešanović, te dodala kako: “Od nefarmakoloških mjera liječenja- najvažnije je ograničenje proteina u prehrani, ograničenje soli, regulacija krvnog tlaka i glikemije.”
– U farmakološkom smislu- ACE inhibitori su lijekovi izbora za ove bolesnike jer reduciraju izlučivanje proteina urinom i tako direktno djeluju na očuvanje bubrežnih glomerula i usporuju razvoj bolesti.- zaključila je dr. Tešanović.

-Uzroci i tijek dijabetičke nefropatije nisu svi do kraja razjašnjeni, brojni su, složeni i u međusobno povezanom djelovanju, a dovode do promjena na bubrezima koje postupno smanjuju bubrežnu funkciju. Brojna su istraživanja pokazala nepovoljan ishod bolesti uslijed kronično povišenih vrijednosti šećera u krvi. Pušenje kao neovisni rizički čimbenik ubrzava pogoršanje bubrežne funkcije. U odnosu na prirodni tijek bolesti nema značajnih razlika između šećerne bolesti tipa 1 i tipa 2. – kazao je  prof. dr.sc. Milan Vrkljan

Iz Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Mladen Sekso KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Jasnih simptoma koji bi upućivali na bubrežnu bolest jednostavno nema. To nam otežava prepoznavanje i liječenje nefropatije u ranijoj fazi bolesti, kada je ono najučinkovitije. Uz zadovoljavajuće liječenje šećerne bolesti i održavanje urednih vrijednosti šećera u krvi, iznimno je važno liječiti i pridružene bolesti koje su česte kod dijabetičara, poput povišenog krvnog tlaka, nereguliranih vrijednosti masnoća, srčanog zatajenja i koronarne bolesti.

-Pretrage koje su nam na raspolaganju u otkrivanju dijabetičke nefropatije u asimptomatskoj fazi bolesti su vrijednosti albumina u mokraći, a prisutnost bjelančevina u mokraći već je znak uznapredovale bolesti.- govori prof.dr.sc. Vrkljan, te dodaje kako je: ” Neobično  važno redovito se kontrolirati kod svog dijabetologa, pridržavati se preporuka o prehrani, tjelesnoj aktivnost i uzimanju preporučene terapije radi dugoročnog održavanje željenih vrijednosti šećera u krvi. Također je važno održavati zadovoljavajuće vrijednosti krvnog tlaka i masnoća u krvi, pri čemu je podjednako važno mijenjati životne navike, manje soliti hranu i uzimati preporučenu terapiju od nadležnog liječnika, uz redovite kontrole krvnog tlaka i laboratorijskih nalaza.”

-Važno je, uz liječenje šećerne bolesti te pridruženih bolesti poput povišenog krvnog tlaka i masnoća u krvi, redovito provoditi edukaciju kod naših bolesnika. Stalna motivacija u smjeru promjena loših životnih navika, uz redovito kretanje, tjelesnu aktivnost i uzimanje preporučenih lijekova neizostavni su u dugotrajnom procesu liječenja i odgađanja neželjenih komplikacija. – zaključio je prof.dr.sc. Vrkljan.

Gordana Igrec

Podijeli ovu vijest s ostalima

Rasprava