404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to fd.langall.com's WebMaster.

The server can not find the requested page:

 • fd.langall.com/org992.txt (port 80)

Česta pitanja i odgovori

  • Tko je uključen u edukacije o dijabetesu?

   O problemima vezanim uz dijabetes govore i pišu zdravstveni radnici, dijabetolozi i dijabetološke sestre kao i nutricionisti. U planu je uključiti što više stručnjaka.

  • Jesu li edukacije besplatne?

   Pregledavanje video edukacija i pisanih članaka potpuno je besplatno i dostupno neovisno o vremenu i prostoru. Važno je za napomenuti da su edukacije dostupne svim oboljelima, neovisno o tipu dijabetesa, kao i njihovim obiteljima.

  • Kako ja mogu sudjelovati?

   Prvi korak je preporuka samog portala i edukativnih materijala. Jednako tako ako imate pacijente čije vrijednosti glikemija želite pratiti telemedicinskim putem, preporučite im.

  • Koju korist pacijenti imaju od Dijabetes.net-a?

   Dostupnim edukacijama mogu se dobiti osnovna znanja o dijabetesu, steći vještine kako regulirati bolest, mogu mijenjati prehranu, pojačati samostalnost u kontroli svoje bolesti, prihvatiti svoje stanje i na koncu spriječiti pojavu komplikacija.

  • Prehrana je velik problem jer pacijenti ne razumiju važnost.

   Pacijenti generalno nisu dovoljno informirani o prehrani. Jelovnike i sve vezano uz prehrambene navike radimo u suradnji s nutricionistima, laički i financijski prilagođeno pacijentima.

  • Kako se ja kao liječnik mogu priključiti online dnevniku samokontrole?

   Pristup sustavu moguć je uz uvjet da ste Vi, kao liječnik, pristali na korištenje platforme. Liječnike registriramo osobno, a za dodatne informacije obratite nam se telefonski.

  • Kako mogu uključiti pacijenta?

   Imate li pacijenta zainteresiranog za ovakav sustav praćenja, potrebna je njegova registracija na portalu. Nakon registracije i popunjavanja svog profila, pacijent u izborniku odabire Vas kao svog liječnika.

  • Kako pregledati podatke bolesnika?

   Na vrhu tablice s popisom pacijenata, izdvojeni su oni čije vrijednosti glikemija odstupaju od normalnih, dok su oni s normalnim vrijednostima u ostatku tablice prikazani prema filteru kojeg sami odaberete.

  • Što mogu pratiti kroz platformu Dijabetes.net?

   Kroz Dijabetes.net možete pregledavati vrijednosti glikemija svojih pacijenata posloženih prema datumu i vremenu.

  • Kako su podaci pacijenta zaštićeni?

   Kako bismo mogli raditi na platformi, prošli smo kroz GDPR i surađujemo s Agencijom za zaštitu podataka. Podaci o Vašem pacijentu vidljivi su samo Vama.